Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Buslead.nl

Artikel 1: Het doel

Onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden zijn de juridische randvoorwaarden voor het gebruik van de diensten die Buslead.nl aanbied en voor het gebruik van de website als ‘gebruiker’. 

De voorwaarden moeten door iedere gebruiker worden aanvaard om toegang te kunnen krijgen tot de website. Ze vormen de overeenkomst tussen de eigenaren van de website en de gebruiker. Bij inschrijving of op een andere manier gebruikmaken van de services van Buslead en de website gaat u een bindend contract aan met de entiteit van Buslead zoals aangegeven in dit document. 
In het geval van het niet aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden is het voor de gebruiker niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten die de website aanbied. 
Buslead.nl behoudt zich het recht om op elk gewenst moment wijzigingen of correcties toe te passen voor de volledige inhoud van de huidige gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 2: Definities

Deze bepaling is bedoeld om verschillende essentiële termen van de overeenkomst te definiëren: 

Gebruiker: deze term verwijst naar een ieder persoon die gebruik maakt van de website of van een van de diensten die aangeboden wordt via de website.

Gebruikersinhoud: de gegevens die over worden gebracht door de gebruiker binnen de website 

Lid: een gebruiker wordt een lid op het moment dat diegene zich inschrijft op de website. 

Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een gebruiker te identificeren op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord geven toegang tot de diensten die gereserveerd zijn voor de gebruiker van de website. Het wachtwoord dient vertrouwelijk te zijn.  

Artikel 3: Toegang tot de diensten 

Via deze site kan de gebruiker gratis toegang verkrijgen tot de volgende diensten: het maken van verbindingen met andere gebruikers en het adresboek van transport professionals. De website is gratis en overal toegankelijk voor iedere gebruiker met toegang tot het internet. Alle kosten die gemaakt worden door de gebruiker voor toegang tot de diensten (hardware, software, internetverbinding, etc.) zijn voor eigen rekening. 

De site maakt gebruik van alle middelen die zij tot haar beschikking heeft om op een kwalitatief hoogwaardige manier toegang tot haar diensten te garanderen. Echter, ondanks de moeite die is gestoken in het houden van een niveau zonder gebreken, is de entiteit van de site niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van het systeem. 

Elke onvoorspelbare of niet-beheersbare gebeurtenis die resulteert in het niet bereikbaar zijn van het netwerk of de server is niet voor de verantwoordelijkheid van Buslead.nl.

De toegang tot de diensten van de website kan op ieder moment worden onderworpen aan een onderbreking, opschorting of verandering voor het onderhoud of voor een ander geval. De gebruiker hoeft van te voren niet te worden ingelicht over dergelijke wijzigingen. De gebruiker gaat er mee akkoord dat er geen vergoeding verkregen kan worden als gevolg van een onderbreking, opschorting of wijziging van deze overeenkomst. 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de website te contacteren via e-mail nl@buslead.com

Artikel 4: Intellectueel eigendom

De merken, logo's, tekens en alle andere inhoud van de website is beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht. 

Gebruikers moeten vooraf toestemming vragen van de website voor elke reproductie, publicatie en kopieën van de inhoud van de website. 

De gebruiker stemt ermee in dat de inhoud van de website alleen te gebruiken is voor privé-gebruik. Gebruik van de inhoud voor elk commercieel doeleinde is ten strengste verboden. 

Alle inhoud die door een gebruiker wordt geplaatst, is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker stemt er mee in om geen inhoud te uploaden die de belangen van derden kunnen schaden. Elke juridische actie geïnitieerd door een derde tegen de website zal worden behandeld door de gebruiker als het zijn/haar content was die de derde partij heeft geschaad. 

De inhoud van gebruikers kan op elk moment en om welke reden dan ook verwijderd of veranderd worden door de site-eigenaars. De gebruiker zal geen rechtvaardiging, noch voorafgaande melding krijgen voor de verwijdering of wijziging van de inhoud die hij/zij heeft geüpload. 

Artikel 5: Verantwoordelijkheid en overmacht

De bronnen van de beschikbare informatie op de website worden betrouwbaar geacht. Echter behoudt de website het recht om geen garantie te geven op de betrouwbaarheid van de bronnen. De informatie die wordt gegeven op de website is alleen voor informationele doeleinden. Zo is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van de website.

De gebruiker zorgt ervoor dat zijn/haar wachtwoord geheim wordt gehouden. Het openbaar maken van het wachtwoord, ongeacht de vorm ervan, is verboden. 

De gebruiker draagt de risico's verbonden aan het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. De website is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Elk gebruik van een dienst door de gebruiker, welke direct of indirect leidt tot schade aan de website, moet worden gecompenseerd ten gunste van de site. 

De optimale garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid van verzonden gegevens wordt niet verstrekt door de website. Echter, is de website toegewijd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om beter te zorgen voor de veiligheid en verantwoordelijkheid van de gegevens. 

De website neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van overmacht, onvoorspelbare gebeurtenissen of schade die veroorzaakt is door derde partijen. 

Artikel 6: Wijzigingen van het contract

De website behoudt het recht om op elk moment de bepalingen en voorwaarden van dit contract te wijzigen. 

Artikel 7 : Looptijd

De looptijd van dit contract is niet vastgesteld. De overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de gebruiker de website voor de eerste keer (het moment van registratie op de website) gebruikt. 

Artikel 8 : Toepasselijk recht en jurisdictie

De Franse wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst. In het geval van gebrek aan vriendelijke resolutie van een geschil tussen de partijen, is alleen de handelsrechtbank van Nanterre bevoegd om deze zaak op te lossen. Alle klachten zullen worden geaccepteerd binnen de wettelijke aanvaardbare termijn onder het gemeen recht. 

Bijgewerkt op: 01.04.2016

 

© Buslead ™ - Een merk van het bedrijf NEOTRAVEL